Regulamin Biegi Dzieci

Dodano: 04.04.2018

Cele imprezy:

 • Wspieranie i popularyzowanie imprez biegowych dla dzieci na terenie Gminy Kleszczów.

 • Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia dzieci.

 • Uatrakcyjnienie oferty imprez rekreacyjno – sportowych dla dzieci na terenie Gminy Kleszczów.

Organizator:

 • LKS Omega Kleszczów.

Współorganizator:

 • inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka

Kategorie:

 1. Biegi rozegrane zostaną na dystansach:

   • ~200 m – dzieci z rocznika 2020 - 2015

   • ~300 m – dzieci z rocznika 2014 – 2012

   • 400 m – dzieci z rocznika 2011 – 2009

   • 800 m – dzieci z rocznika 2008 – 2006

Zasady uczestnictwa:

 1. Zgłoszenia do biegu dla dzieci odbywać się będą poprzez stronę www.kleszczowna5.pl do wyczerpania limitu 120 zawodników.

 2. Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

 3. Zgłoszenia do biegu dziecięcego zostaną uruchomione w dniu 15 lipca 2021 roku o godzinie 20:00 i będą przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu www.zapisy.inessport.pl

 4. Termin zgłoszeń internetowych na stronie www.kleszczowna5.pl upływa w dniu 24 sierpnia 2021 roku lub po wyczerpaniu się limitu miejsc.

 5. W przypadku nie wyczerpania limitu zawodników, zgłoszenia do biegów dziecięcych odbywać się będą również w dniu zawodów w godzinach pracy biura zawodów dla dzieci.

 6. Przyporządkowanie dziecka do odpowiedniej kategorii wiekowej następuje automatycznie, w związku z tym rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o prawidłowe podawanie daty urodzenia dziecka, która będzie weryfikowana w biurze zawodów.

 7. Do ustalenia miejsc na mecie wykorzystany zostanie elektroniczny pomiar czasu – każdy uczestnik otrzyma numer startowy z chipem, który bezwzględnie musi być zamieszczony
  z przodu na klatce piersiowej dziecka.
  W przypadku umieszczenia numeru w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane.

 8. Wszystkie dzieci, które ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale, a za zajęcie miejsca 1 – 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają pamiątkowe statuetki.

 9. Odbiór numerów startowych dla dzieci będzie możliwy w dniu 29 sierpnia 2021 r. w godzinach 10:00 – 11:00.

 10. Każdy rodzic/opiekun udający się do biura zawodów winien zakryć usta i nos maseczką. Brak zastosowania się do tego zapisu będzie jednoznaczny z brakiem wydania numeru startowego dla dziecka.

 11. W strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom.

 12. Każdy rodzic/opiekun w celu odbioru numeru startowego dziecka będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

 13. Biegi dziecięce rozpoczną się punktualnie o godzinie 11:30. Start i meta wyznaczone zostaną na stadionie przy ul. Sportowej w Kleszczowie.

 14. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) oraz podczas biegu obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.

 15. W momencie zapisów (weryfikacji w biurze zawodów) należy posiadać dokument potwierdzający wiek dziecka (dowód, legitymację szkolną lub książeczkę zdrowia dziecka).

 16. Rodzice lub opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.

 17. Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień biegu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 18. Informacja dodatkowa: Organizatorzy przygotowani są na uczestnictwo 150 dzieci

 19. Niniejszy regulamin stanowi jedynie załącznik do regulaminu biegu, który jest obowiązujący dla wszystkich startujących w biegu Kleszczowska Dziesiątka.

 20. Biegi towarzyszące dla dzieci rozgrywane są w ramach imprezy Kleszczowska Dziesiątka i nie upoważniają do ubiegania się o nagrody za osiągnięcia sportowe.

Telefon

+48 570 783 336

E-mail

kontakt@inessport.pl

Mapa dojazdu