Klauzula Informacyjna

Dodano: 24.05.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że: 
I. Administrator danych osobowych
Ludowy Klub Sportowy „Omega” Kleszczów z siedzibą w Kleszczowie (97-410) przy ul. Sportowej 3  (mail lksomega@vp.pl ) jest Administratorem Twoich danych osobowych. 
II. Cele i podstawy przetwarzania
Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów sportowych Kleszczowska Dziesiątka i Kleszczów na 5 oraz w celu promocji zawodów w latach następnych. 
III. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
IV. Prawo do cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
V. Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych w tym publikacji wyników imprezy.
Twoje dane osobowe mogą być przechowywane w następujących wersjach:
- w wersji drukowanej (podpisane formularze zgłoszeniowe na imprezie):
maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zawodów;
minimalnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawodów.
- w wersji elektronicznej:
maksymalnie przez okres 15 lat od dnia zakończenia wykonania usługi.
VI. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: 
podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wspomagają obsługę użytkowników serwisów, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych, dostarczają usługi przechowywania danych,
osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,
innym podmiotom współpracującym z Administratorem np. ubezpieczycielom, księgowym, prawnikom, programistom, Organom Administracji Państwowej i Samorządowej
możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami
VII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych; 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału w Kleszczowskiej Dziesiątce i biegu Kleszczów na 5.

Telefon

+48 570 783 336

E-mail

kontakt@inessport.pl

Mapa dojazdu